Tin ngành

Hơn 3,3 ngàn tỷ đồng đầu tư nước sạch đô thị

Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ bao...

Quảng Ninh: Bảo vệ nguồn nước để phát triển bền vững

Xem thêm 

Ngành nước TPHCM dẫn đầu về công nghệ và quản trị trong lĩnh vực nước sạch

Xem thêm 

Lạng Sơn: Siết chặt quản lý tài nguyên nước

Xem thêm 

Kiến nghị đầu tư cụm công trình cung cấp nước sạch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xem thêm 

Hợp tác với nước ngoài, tăng chất lượng cấp nước TP.HCM

Xem thêm 

Mang nước sạch đến học đường vùng biển mặn

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum