Tin ngành

Kinh tế xanh sẽ là tiền đề để phát triển bền vững

VTV.vn - Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu...

Người dân Hà Tĩnh đón nguồn nước sạch nhờ chương trình của Huda

Xem thêm 

Bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo là trách nhiệm chung của xã hội

Xem thêm 

Nhà máy nước Tân Hiệp: Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và cấp nước sạch

Xem thêm 

Suntory PepsiCo Việt Nam trồng 30.000 cây xanh để giữ nguồn nước sạch

Xem thêm 

Cân đối, đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô 2022

Xem thêm 

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn đến năm 2030

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum