Tin ngành

Phú Yên phê duyệt dự án nước sạch liên xã hơn 249 tỷ đồng

Dự án Công trình cấp nước sạch liên xã ở Phú Yên sẽ cung cấp nước sạch, đảm bảo vệ...

Đà Nẵng khởi công dự án quan trắc nguồn nước tại tỉnh Quảng Nam

Xem thêm 

Ngành cấp thoát nước chuyển đổi số, nâng cao chất lượng

Xem thêm 

Quảng Ngãi: Nâng cao ý thức sử dụng nước sạch cho người dân

Xem thêm 

Thực hiện dự án Dự án bảo vệ nước dưới đất đô thị Long Xuyên

Xem thêm 

Tây Ninh bắc cầu đưa nước sạch từ hồ thủy lợi về huyện biên giới

Xem thêm 

Sớm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư đấu nối, nâng cấp công trình nước sạch nông thôn

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum