Thông Tin Visa
Informa
Thông Tin Visa

THÔNG TIN THỊ THỰC

Khách tham quan đến từ Ấn Độ và Trung Quốc yêu cầu phải có Thị thực đến Việt Nam. Khách tham quan có thể xin thị thực thông qua các đại lý Du lịch hoặc trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam