Quy Định Chung
Informa
Quy Định Chung

GIỜ MỞ CỬA

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2020:  9:00 SA – 5:00 CH

Ngày 12 tháng 11 năm 2020:  9:00 SA – 5:00 CH

Ngày 13 tháng 11 năm 2020:  9:00 SA – 4:00 CH

QUY ĐỊNH CHUNG


Theo Quy định này, thuật ngữ “BTC” được hiểu là Vietwater


1.       Quy định vào cổng:

i. 

Triển lãm dành riêng cho khách tham quan chuyên ngành và không tính phí vào cửa.

ii.

Yêu cầu điền đầy đủ thông tin đăng ký trước khi vào cửa. Khách tham quan nhận phiếu đăng ký từ BTC hoặc tại quầy đăng ký tại triển lãm kèm theo Danh thiếp.

iii.

Không được chuyển/ cho mượn / nhượng thẻ đeo để đảm bảo an toàn.

iv.

Nhân viên bảo vệ triển lãm có quyền yêu cầu Khách tham quan trình thẻ đeo trước khi vào tham quan.
v.
Khách tham quan phải đeo thẻ đeo trong thời gian Triển lãm.
vi. Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép vào tham quan triển lãm.
vii.

Không được phép phát bất kỳ các ẩn phẩm hoặc tài liệu quảng cáo tại triển lãm.

viii. BTC được quyền từ chối một số cá nhân vào tham quan triển lãm.


2.     Trách nhiệm:

i.

BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất/ hư hỏng đối với tài sản của khách tham quan (do bất kỳ lý do gì) trong thời gian tham gia triển lãm, hoặc tai nạn/ tử vong của khách tham quan trong thời gian triển lãm diễn ra (ngoại trừ tai nạn/ tử vong  không cố ý gây ra từ BTC và phải trong giới hạn pháp lý).

ii.

Khách tham quan đồng ý BTC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì sản phẩm trưng bày hoặc bán tại Triển lãm. Khách tham quan xác nhận và bảo đảm BTC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc khiếu nại, trách nhiệm, mất mát, kiện cáo, phán xử, chi phí (bao gồm án phí) và bất kì loại phí phạt nào cho BTC, nhân viên BTC, đại lý hoặc Nhà thầu dàn dựng, do bất kì vi phạm hoặc kiện cáo liên quan việc sử dụng trái phép hình ảnh của Khách tham quan.

iii. Khách tham quan đồng ý BTC sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót/ lỗi liên quan đến thông tin và sản phẩm của bất kì Nhà trưng bày trong Cuốn Cẩm Nan Triển lãm hoặc bất kì các tài liệu, ấn phẩm hoặc thông tin do BTC hoặc đại lý phát hành.