Sự Kiện Đồng Diễn Ra
Sự Kiện Đồng Diễn Ra

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Triển lãm Năng lượng Tái tạo Việt Nam 2016 sẽ trưng bày hàng loạt Dịch vụ, Thiết bị, Kỹ thuật, và Sản phẩm trong ngành, bao gồm:

  • Năng lượng Nước
  • Năng lượng Sinh học
  • Năng lượng Mặt trời
  • Năng lượng Gió
  • Địa Nhiệt

NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VIỆT NAM

Năng Lượng Tiết Kiệm Việt Nam 2016 sẽ quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hướng đến mục tiêu thực hiện song song chính sách và kế hoạch nhằm tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam