Danh Mục Khách Tham Quan
Informa
Danh Mục Khách Tham Quan

DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN

01. Cơ quan, Ban ngành Chính phủ
02. Môi trường/ Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng
03. Thực phẩm/ Đồ uống/ Nước giải khát/ Bia, Rượu
04. Tinh chế đường/ dầu dừa
05. Hóa dầu/ Hóa chất/ Xăng dầu
06. Thép 
07. Bột giấy và Giấy           
08. Nhà máy/ Công ty Thoát nước
09. Hội đồng Nhân dân các cấp 
10. Nhà máy/ Công ty Cấp nước
11. Bệnh viện, Khách sạn, CLB
12. Viện nghiên cứu/ Giáo dục
13. Kiến trúc
14. Bất động sản 
15. Thầu xây dựng
16. Phụ tùng ôtô/ tự động hóa
17. Nông nghiệp
18. Thủy lợi
19. Điện tử/ Chất bán dẫn
20. Dược phẩm
21. Đại lý/ Nhà phân phối
22. Vệ sinh và lọc nước 
23. Xử lý nước thải / rác thải
24. Quản lý rác thải
25. Tái chế

Và còn nữa...