HỘI THẢO NƯỚC HÀ NỘI
Informa
HỘI THẢO NƯỚC HÀ NỘI

HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC VIETWATER 2019 - HÀ NỘI
-------------------

Chủ đề: "Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Thời gian: Sáng, 25/7/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trung tâm Triển lãm Quốc tế - Số 4 Trần Bình Trọng, Hà Nội


Chủ trì bởi: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA)

Hỗ trợ bởi:  Bộ Xây Dựng Việt Nam (MOC)
Đơn vị tổ chức:  UBM - SES Vietnam Exhibition Services Co Ltd

Lưu ý Hội thảo có giới hạn số lượng người tham dự, chỉ dành cho khách được mời và đăng ký trước. Vui lòng liên hệ Ms. Dung (Vicky Vu) qua email [email protected] để đăng ký và nhận thư xác nhận tham dự Hội thảo

* Nội dung chương trình hội thảo có thể được cập nhật và điều chỉnh bởi Ban tổ chức

 

Thời gian

Nội dung

Diễn giả

09:00 - 09:30

Đăng ký

 

09:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam

09:35 - 09:40

Phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc của PGS. TS.Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cấp Thoát nước Việt Nam(VWSA)

 

09:40 - 09:55

Quản lý cấp nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Ông Nguyễn Minh Đức,Đại diệnCục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựngViệt Nam

 

 

09:55 - 10:10

Tăng cường quản lý hướng tới khai thác và sử dụng hợp lý để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ông Nguyễn Văn Nghĩa,Đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

 

10:10 - 10:25

Quản lý nước phục vụ cho nhu cầu cấp nước thích ứng với biến đổi khí hậu

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

10:25 - 10:40

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

Ông Lê Duy Hưng, Chuyên gia Cao cấp về Hạ tầng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

10:40 - 11:00

Nghỉ giải lao

11:00 - 11:15

Giải pháp thoát nước bền vững cho khu đô thị Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Huỳnh Trọng Nhân, Chuyên gia GIZ

11:15 - 11:30

Quản lý tái sử dụng nước và nước thải trong Khu Công nghiệp

GS. TS.Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

11:30 - 12:00

Thảo luận

Điều phối: PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
GS. TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

12:00

Tổng kết hội thảo