HỘI THẢO NƯỚC HÀ NỘI
Logout
HỘI THẢO NƯỚC HÀ NỘI

HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC VIETWATER 2019 - HÀ NỘI
-------------------

Chủ đề: "Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Thời gian: Sáng, 25/7/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo, ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội


Chủ trì bởi: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA)

Hỗ trợ bởi:  Bộ Xây Dựng Việt Nam (MOC)
Đơn vị tổ chức:  UBM - SES Vietnam Exhibition Services Co Ltd

Lưu ý Hội thảo có giới hạn số lượng người tham dự, chỉ dành cho khách được mời và đăng ký trước. Vui lòng liên hệ Ms. Dung (Vicky Vu) qua email [email protected] để đăng ký và nhận thư xác nhận tham dự Hội thảo

 Thời gian  Nội dung Diễn giả
09h00 - 09h30 Đăng ký  
09:30 - 08:35 Phát biểu khai mạc Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam 
09:35 - 09:40 Phát biểu khai mạc Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam
09:40 - 09:55 Quản lý cấp nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Đại diện Lãnh Đạo Bộ Xây Dựng
09:55 - 10:10 Quy hoạch tài nguyên nước hướng tới sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường
10:10 - 10:25 Quản lý nước phục vụ cho nhu cầu cấp nước thích ứng với biến đổi khí hậu Đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
10:25 - 10:40 Quản lý thoát nước bền vững góp phần giảm thiểu ngập úng đô thị Đại diện GIZ 
10:40 - 11:00 Nghỉ giải lao
11:00 - 11:15 An ninh nguồn nước và an toàn cấp nước Đại diện Ngân hàng Thế giới
11:15 - 11:30 Tái sử dụng nước/ Tái sử dụng bùn thải
Kinh nghiệm Quản lý nước thải công nghiệp/ Quản lý nước sử dụng tại các Khu công nghiệp
GS. TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
11:30 - 12:00
Thảo luận Điều phối: PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
GS. TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
12:00  Tổng kết hội thảo

* Nội dung chương trình hội thảo có thể được cập nhật và điều chỉnh bởi Ban tổ chức