HỘI THẢO MÔI TRƯỜNG
Logout
HỘI THẢO MÔI TRƯỜNG


HỘI THẢO WETV2018

-------------------

 

Chủ đề Hội thảo: “Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam”

Ngày:  Chiều ngày 07 tháng 11, 2018. 

Địa điểm: Phòng hội thảo, Khu Triển lãm A3, Trung Tâm Hội Nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC)  • Chủ trì bởi:                 Hiệp Hội Môi trường Đô Thị & Khu Công nghiệp Việt Nam

  • Đơn vị tổ chức:          UBM Asia

  • Co-located events:     VIETWATER2018 & WETV EXPO 2018

  • Đơn vị hỗ trợ:             Bộ Xây Dựng

                                         Viện Môi trường Đô thị & Công nghiệp Việt Nam

                              Tạp chí Môi trường Đô Thị Việt Nam

 

Thời gian Chủ đề Diễn giả

13:00 - 13:30 Đăng kí đại biểu
13:30 - 13:40

Phát biểu chào mừng

Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam
13:40 - 14:00 Tổng quan về thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam.
Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam
14:00 - 14:15 HIện trạng công nghệ và phương pháp xử lý chất thải rắn tại Việt Nam Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dung, Viện trưởng, Viện Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.
14:15 - 14:30 Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng phát triển của việc thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Đại diện Phòng Quản lý chất thải rắn, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng
14:30 - 14:45 Kinh nghiệm Xử lý chất thải rắn tại Bình Dương từ Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ Tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
14:45 - 15:00 Công nghệ Khí hóa hỗn hợp đa nhiên liệu (rác) phát điện và Carbon Organic WTE 
Ông Nguyễn Gia Long, Công ty Thủy lực - Máy Hà Nam
15:00 - 15:30 Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt đáp ứng tiêu chí môi trường
Ông Trần Văn Kiều, giám đốc, Công ty TNHH Tân Thiên Phú, Nam Định
15:30 - 16:00 Tiệc trà & Giao lưu
16:00 - 16:15  Máy ép đóng kiện hiệu suất cao cho hầu như tất cả các vật liệu có thể ép bao gồm cả các loại chất thải rắn. Tập đoàn Kadant PAAL đến từ Cộng Hòa Liên Bang Đức
16:15 - 16:30 Xe tải & Thiết bị lớn để thu gom và vận chuyển chất thải rắn Công ty Villiger Public - System GmbH_TBC
16:30 - 17:00 Thảo luận, Hỏi và Trả lời Điều hành bởi Viện Môi trường Đô Thị và Khu Công nghiệp Việt Nam
17:00 Kết thúc Hội thảo

*Lưu ý : Chương trình & Nội dung Hội thảo có thể được điều chỉnh bởi Ban tổ chức. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ  Ms. Dung (Vicky Vu) - email: [email protected]