VietWater 2018
Logout

Phát triển Thị trường tại VIETWATER lần 10

- Nâng tầm thương hiệu đến đúng khách hàng mục tiêu.
- Kết nối với đúng người quyết định, ban lãnh đạo và các chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ 41 quốc gia và khu vực.  
- Học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế tại Hội thảo Quốc tế và Hội thảo Kỹ thuật Vietwater. 
- Trưng bày sản phẩm đến 15.000 khách tham quan trong và ngoài nước. 
- Định vị thương hiệu trên thị trường toàn cầu với chương trình vinh danh tại Vietwater. 
- Giao lưu với +500 doanh nghiệp tham gia trưng bày trong ngành tại Vietwater 2018.

Chi tiết

Lý do tham quan?

- Khám phá chuỗi công nghệ toàn diện, các giải pháp và sản phẩm mới trong ngành nước và môi trường trưng bày tại triển lãm Vietwater lần thứ 10
- Kết nối với +500 công ty tham gia từ 41 quốc gia và khu vực
- Tìm hiểu về kinh nghiệm kỹ thuật tại Hội thảo kỹ thuật 2018.


Chi tiết

Gallery

Chi tiết

NỔI BẬT

p1p2p3p4p5p6p7p8p9p10p11p12

TRIỂN LÃM SẮP DIỄN RA

Countdown

Days
Hours
Minutes
Seconds