AWA WORKSHOP
Informa
AWA WORKSHOP

WORKSHOP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC CÔNG TY CẤP NƯỚC

GIỮA ÚC VÀ VIỆT NAM

Ngày : 6 Tháng 11, 2019 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, TP.HCM 

Chương trình 

13:50 Có mặt tại phòng họp 
14:00 – 14:05

Chào mừng và giới thiệu khái quát chương trình Nâng cao năng lực các công ty cấp nước


Diễn giả: Ms Carmel Krogh & Paul Smith, Giám đốc hợp tác quốc tế, Hội nước Úc 

14:05 – 14:15

Chào mừng và Tuyên bố ra mắt chương trình Nâng cao năng lực công ty cấp nước lĩnh vực nước nông thôn

Đại sứ Úc tại Việt Nam

14:15 – 14:30 Các thách thức và mục tiêu trong việc cấp nước khu vực nước nông thôn 

NCERWASS / Bộ Nông nghiệp 
14:30 – 14:45 Các thách thức và mục tiêu trong việc cấp nước khu vực nước đô thị 

Hội Cấp thoát nước Việt Nam 
14:45- 15:00

Công ty South East Water chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài sản thất thoát thất thu nước và tối ưu hóa quản lý chất lượng nước


Doug Stewart va Josh Quinn, Công ty South East Water

15:00 - 15:15 Kết quả từ kinh nghiệm ghép đôi giữa South East Queensland Water và SAWACO 

SEQwater and SAWACO
15:15 - 15:30 Phát biểu từ Singleton Council về xử lý nước 

Singleton Council
15:30 - 15:45 Phát biểu từ Riverina Water về quản lý thất thoat thất thu

Riverina Water
15:45 - 16:00 Phát biểu từ Whitsunday Water về quản lý tài sản 

Whitsunday Water
16:00 - 16:10 Thảo luận và đặt câu hỏi Panel 

Tất cả
16:10 Hội thảo kết thúc

Australian Water Association & NCERWASS

 

WORKSHOP TÀI NĂNG TRẺ TRONG NGÀNH NƯỚC - TRUYỀN CẢM HỨNG CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI TRONG NGÀNH NƯỚC

Ngày : 7 Tháng 11, 2019 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, TP.HCM 

 

Chương trình 

Phần 1: Chào mừng và bối cảnh 
13:50 Có mặt tại phòng họp 
14:00 - 14:10 Chào mừng và giới thiệu hội thảo

Diễn giả: Ruth Cockerton và Christopher Lee, Đại diện YWP Úc. Hanh Nguyen, Đại diện YWP Việt Nam, East meets West
14:10 - 14:15 Chào mừng từ AWA

Diễn giả: Paul Smith, AWA 
14:15 - 14:20

Chào mừng từ Chính phủ Úc 


Diễn giả: Australian Embassy in Vietnam

Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm
14:20 - 14:40 Chia sẻ kinh nghiệm của YWP Úc và vai trò của mạng lưới YWP Úc trong việc hỗ trợ phát triển sự nghiệp 

Diễn giả: Christopher Lee and Ruth Cockerton, YWP Úc
14:40 - 14:50 Chia sẻ kinh nghiệm của YWP Việt Nam và cơ hội để phát triển mạng lưới YWP tại Việt Nam

Diễn giả: Hanh Nguyen, East meets West
Phần 3: Thách thức và giải pháp 
14:50 - 15:05 Những thách thức chính mà ngành nước Việt Nam khu vực nông thôn đang phải đối mặt
 

NCERWASS / Bối cảnh: Gia tăng tiếp cận nguồn nước uống sạch có rất nhiều thách thức. Đặc biệt khi hệ thống nước tập trung không dễ dàng lắp đặt tại các vùng xa xôi. Các tài năng trẻ trong ngành nước sẽ thảo luận và đưa ra phương án công nghệ và mô hình quản lý cho các hệ thống nước phi tập trung cho các vùng dân số ít hơn 500 người.

15:05 - 15:20

Những thách thức chính mà ngành nước Việt Nam khu vực đô thị đang phải đối mặt

Hội cấp thoat nước Việt Nam / Bối cảnh: Các công ty cấp nước Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cung cấp nước uống tại vòi cho người dân. Việc quản lý và nâng cấp hệ thống xử lý nước và hệ thống đường ống là yếu tô quan trọng để đạt được điều này và cần có nguồn vốn đầu tư lớn. Các tài năng trẻ trong ngành nước sẽ thảo luận phương pháp tích hợp các hệ thống xử lý nước tập trung, phi tập trung và hệ thống phân phối trong vòng 10 năm tới để thực hiện được mục tiêu cung cấp nước uống tại vòi ở khu vực đô thị theo cách hiệu quả nhất.
 

15:20 - 15:55 Thảo luận về giải pháp cho những thách thức nêu trên. Chia làm 2 nhóm thảo luận, với sự hỗ trợ của YWP và chuyên gia

YWP phối hợp thảo luận theo nhóm với sự hỗ trợ của các chuyên gia
15:55 - 16:15

Các YWP thay mặt nhóm trình bày giải pháp đã thảo luận cho những thách thức 

Đại diện mỗi nhóm (lĩnh vực nước nông thôn và đô thị)

Phần 4: Thảo luận với sự hỗ trợ của các chuyên gia
16:15 - 16:25 Hỏi đáp với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành và đưa ra giải pháp và cơ hội áp dụng trong bối cảnh thực tế 

Chuyên gia ngành nước/ Trung tâm nước quốc gia/ Hội cấp thoát nước Việt Nam
16:25 Kết luận và cơ hội nhận học bổng tham dự chương trình hội thảo kết nối YWP tại Ozwater’20 

Hội nước Úc