Khóa học trực tuyến
Informa
KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

 

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN:

K1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải (13/10/2020)
K2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước (16/10/2020)

Thời gian: 9:00 - 11:30 (GMT +07:00, giờ Việt Nam)
Chi phí tham dự: 700.000 VND/Khóa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt


I. KHÓA 1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải 
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 13.10.2020
Chương trình: 

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải (XLNT)
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các Nhà máy XLNT ở các đô thị Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh

9:35 - 9:40

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 1 về Công nghệ XLNT

9:40 - 9:55

Các Nhà máy XLNT tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:10

Xử lý bùn của Nhà máy XLNT
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:10 - 10:15

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Công nghệ XLNT

10:15 - 10:30


Các công trình XLNT quy mô nhỏ, phân tán
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:30 - 10:45

Vận hành và bảo dưỡng Nhà máy XLNT trong điều kiện dịch bệnh COVID-19
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:45 - 10:50

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Vận hành và Bảo dưỡng Nhà máy XLNT

10:50 - 11:05

Công nghệ đo lường, điều khiển, giám sát tại Nhà máy XLNT
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:05 - 11:20

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Nhà máy XLNT và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh,  Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:20 - 11:25

Tổng kết và Bế mạc
GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

II. Khóa 2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 16.10.2020
Chương trình:

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước mặt
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước ngầm
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:35 - 9:40

Học viên trả lời Quiz 1 về Công nghệ xử lý nước

9:40 - 9:55

Xử lý nước rửa lọc và bùn cặn
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:15

Vận hành và Bảo dưỡng Trạm bơm, Mạng lưới truyền dẫn và phân phối nước; Quản lý nước không doanh thu
Giảng viên: ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

10:15 - 10:20

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Vận hành và Bảo dưỡng hệ thống cấp nước

10:20 - 10:35

Hệ thống điều khiển, tự động hóa, giám sát hệ thống cấp nước
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

10:35 - 10:50

Kiểm soát chất lượng nước; Cấp nước an toàn; Ứng phó sự cố về chất lượng nước
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:50 – 10:55

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Kiểm soát chất lượng nước

10:55 - 11:15

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Hệ thống cấp nước và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:15 - 11:20

Tổng kết và Bế mạc
Điều phối & Dẫn chương trình tập huấn: GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

*QUYỀN LỢI:
+) 500.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 29/09/2020
+) 600.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 06/10/2020
+) 700.000 VND 
khi thanh toán học phí trước ngày 12/10/2020

*QUYỀN LỢI KHÁC KHI THAM DỰ:
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí 2 khóa học
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí học theo nhóm từ 3 người trở lên

*THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG​

Tài khoản số: 115 00000 1728
Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội
Nội dung CK: [Mã khóa học]-[HọTên]-[số di động] 
Trong đó, mã khóa học:
+ [K1] Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải
+ [K2] 
Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước 
+ [K3] 
Khi đăng ký cả 2 khóa học

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị Dung đăng ký khóa học K1: VH&BD các công trình của Nhà máy XLNT, vui lòng ghi như sau:
"K1-nguyenthidung-0785252123"

*VỀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:


VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (IESE), TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Viện KHKTMT là một trong những đơn vị tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường mạnh, lâu đời nhất ở Việt Nam. Tiền thân của Viện là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), thành lập từ 1989. Năm 2007, Viện KHKTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Năm 2014, Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP.
Hoạt động chuyên môn:
• Đào tạo, tập huấn chuyên ngành, tham gia đào tạo sau đại học, đại học;
• Nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường;
• Điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường;
• Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, lắp đặt và cải tạo các hệ thống cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, thông gió, điều hòa không khí, kiểm soát ô nhiễm môi trường...  

 

*DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC:

GS.TS Nguyễn Việt Anh
Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam; Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng​

ThS Trần Văn Dương
Kỹ sư Cấp Thoát nước - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

ThS Vũ Mạnh Cường 
ThS. Điều khiển -Tự động hóa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT.

 

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

MS. DUNG VŨ (VICKY)
Điện thoại: 024 6294 3860

Email: [email protected]