VietWater 2021 > SỰ KIỆN > Sự kiện 2019 > Taitra Conference
Informa
Taitra Conference

Giao Lưu Hợp Tác Công Nghệ Ngành Nước và Môi Trường (Đài Loan – Việt Nam)

Địa điểm:SECC 3rd Floor - Sunflower Room A/B

Thời gian:6/11/2019 (thứ tư) lúc 13:00 – 17:00

Thời gian

Nội dung chương trình

13:00 - 13:20

Bắt đầu đón khách

13:20 - 13:50

Phát biểu hoan nghênh từ các khách mời VIPs

Ông Simon Gong-Giám đốc Ban kinh tế của Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc UL VS Việt Nam

13:50 - 14:20

Khái quát công nghệ ngành nước và môi trường tại Việt Nam

Đại diện của cty Siemens, Việt Nam

14:20 - 14:50

Chia sẻ kinh nghiệm tại Việt Nam

Đại diện Hội Thương Gia Đài Loan tại Việt Nam

14:50 - 15:00

Giải lao và giao lưu

15:00 - 17:00

Các nhà cung cấp Đài Loan giới thiệu về công nghệ mới và giao lưu

  1. Zig Sheng Industrial Co., Ltd.
  2. Water Power Technology Corp.
  3. Ever Clear Environmental Engineering Corporation
  4. Fenri Development Engineering Co., Ltd.
  5. Energy Management System Co., Ltd.

 Buổi họp có kết hợp phiên dịch song ngữ Trung –Việt

Liên lạc:Mr. Yen  +886 988 356813   [email protected]

Ban tổ chức có quyền điều chỉnh trình tự chương trình nếu cần.