LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
Informa
LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

THỜI GIAN

 

HOẠT ĐỘNG

 

ĐỊA ĐIỂM

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 

NGÀY 1 – 06.11.2019

08:30 – 10:00

Lễ khai mạc Vietwater 2019

 

Sảnh chính – SECC

Informa Markets | UBM

13:00 – 17:00

Hội thảo kỹ thuật Vietwater 2019

 

Phòng hội thảo – Khu vực A2, SECC

 

Informa Markets | UBM

(mở cửa miễn phí)

13:30 – 17:00

Hội thảo WETV2019:

“Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và công nghiệp – Thực trạng và giải pháp”

 

Phòng Hội thảo - Convention – Lầu 3, SECC

 

Informa Markets | UBM &

Hiệp hội Môi trường Đô thị & KCN Việt Nam

13:00 – 17:00

Workshop Nâng cao Năng lực Các Công ty cấp nước

 

Phòng Hội thảo, Dahlia – Lầu 3, SECC

 

Hiệp Hội Nước Úc – AWA

 

13:00 – 17:00 Giao lưu Hợp tác Công nghệ Ngành nước và Môi trường Đài Loan - Việt Nam Phòng Hội thảo Sunflower A/B, Lầu 3, SECC TAITRA

NGÀY 2 – 07.11.2019

08:30 – 17:00

Hội thảo kỹ thuật Vietwater 2019

Vietwater 2019 Technical Seminar

Phòng hội thảo – Khu vực A2, SECC

 

Informa Markets | UBM

(mở cửa miễn phí)

 

08:30 – 12:00

Hội thảo Quốc tế Vietwater 2019:

““Ngập úng đô thị - Thực trạng và Giải pháp”

Phòng Hội thảo - Convention – Lầu 2, SECC

 

Informa Markets | UBM & VWSA (chỉ dành cho khách được mời)

 

 

13:00 – 17:00

Workshop Kết nối Tài năng trẻ trong ngành nước

 

Phòng Hội thảo - Sunflower – Lầu 3 SECC

Hiệp Hội Nước Úc – AWA

 

NGÀY 3 – 08.11.2019
9:30 – 12:00

Hội thảo kỹ thuật Vietwater 2019

Vietwater 2019 Technical Seminar

Phòng hội thảo – Khu vực A2, SECC

Informa Markets | UBM

(mở cửa miễn phí)