VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO WETV 2019
Informa
HỘI THẢO WETV 2019

               

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG & CHẤT THẢI RẮN

 

“QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

Ngày:                       Chiều ngày 06 tháng 11, 2019.

Địa điểm                  Lầu 2 - Phòng hội thảo, Trung Tâm Hội Nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Chủ trì bởi:             Hiệp Hội Môi trường Đô Thị & Khu Công nghiệp Việt Nam

                                 Viện Môi trường đô thị & công nghiệp Việt nam

Đơn vị tổ chức:      UBM Asia/ Informa Markets/ VES

Sự kiện đồng hành: VIETWATER2019

Đơn vị hỗ trợ:     Bộ Xây Dựng

Tạp chí Môi trường Đô Thị Việt Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

 

Thời gian

Nội dung

 

Speaker (TBC)

13h – 13h30

Đón tiếp đại biểu

 

 

13h 30 – 13h40

Phát biểu chào mừng đại biểu

 

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam

13h40 – 14h00

Hiện trạng phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại một số đô thị Việt Nam 

 

Lãnh đạo Viện Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp VN

14h00 -14h15

Kinh nghiệm phân loại và kiểm soát chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác thải sinh hoạt tại Bình Dương 

Công ty cổ phần nước - môi trường đô thị tỉnh Bình Dương

 

14h15 – 14h30

Công nghệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

 

14h30 – 14h45

Công nghệ INTEC-TCP từ CHLB Đức ứng dụng trong xử lý chất thải rắn

 

TS. Mai Huy Tân - Giám đốc Công ty TNHH Nhịp Cầu Việt

 

14h45 – 15h00

Cơ chế, chính sách, định mức, đơn giá trong quản lý chất thải rắn

Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

15h00 – 15h20

Tiệc trà & Giao lưu

 

15h20 – 15h45

Thực trạng công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và kinh nghiệm của Citenco

 

Đại diện công ty Môi trường đô thị TPHCM Citenco

 

15h45 - 16h00

Công nghệ xử lý chất thải tiên tiến từ Nhật Bản

 

Ông Hideki Wada, Giám đốc – Công ty TNHH Quy hoạch Chất thải Việt Nam - Tổ chức JCA Nhật Bản

16h00 – 16h15

Thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

 

Công ty Hiệp Hoà liên doanh với tập đoàn Isuzu Nhật Bản

16h15 – 16h30 Thiết bị thu gon, lưu giữ chất thải rắn thông minh Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tiến Ngọc

16h15 – 16h30

Thảo luận, Hỏi và Đáp

Điều hành Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam 

17h00 Kết thúc hội thảo  

 

Ghi chú:  Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế.