VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO WETV 2019
Logout
HỘI THẢO WETV 2019

BẢN DỰ THẢO

                    

HỘI THẢO:

 

Chủ đề Hội thảo: “Công nghệ tiên tiến thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn đô thị và Khu công nghiệp”


Ngày:                       Chiều ngày 06 tháng 11, 2019.

Địa điểm                  Phòng hội thảo, Trung Tâm Hội Nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Chủ trì bởi:             Hiệp Hội Môi trường Đô Thị & Khu Công nghiệp Việt Nam

                                 Viện Môi trường đô thị & công nghiệp Việt nam

Đơn vị tổ chức:      UBM Asia/ Informa Markets

Sự kiện đồng hành: VIETWATER2019

Đơn vị hỗ trợ:           Bộ Xây Dựng

Viện Môi trường Đô thị & Công nghiệp Việt Nam

Tạp chí Môi trường Đô Thị Việt Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

Thời gian

Nội dung

Speaker (TBC)

13h – 13h30

Đón tiếp đại biểu

13h 30 – 13h40

Phát biểu chào mừng đại biểu

Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu CN

13h40 – 14h00

Thực trạng về công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị và các khu công nghiệp tại Việt Nam

Đaị diện Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp VN

14h00 -14h20

Kinh nghiệm phân loại rác tại nguồn có hiệu quả – yếu tố đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội trong công tác xử lý chất thải rắn

Đại diện Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam

14h20 – 14h40

Công nghệ tiên tiến trong thu gom, vệ sinh làm sạch và vận chuyển chất thải rắn đô thị

Đại diện tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

14h40 – 15h00

Công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải rắn đô thị

Đại diện tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 15h30

Chất thải nhựa, khối lượng nguồn gốc phát sinh và ảnh hưởng tới môi trường

Đại diện Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp VN

15h30 – 15h50

Các chính sách, đơn giá định mức trong quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Xây dựng

15h50 -16h10

Công nghệ tiên tiến xử lý chất thải công nghiệp

Đại diện tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

16h10 – 16h30

Công nghệ đốt chất thải rắn đô thị, chuyển hóa rác thải thành năng lượng

Đại diện tổ chức (doanh nghiệp) trong nước hoặc nước ngoài

16h30 – 17h00

- Hỏi và Đáp

- Kết thúc Hội thảo

Moderator by Director, Institute of urban and industrial Environment of Vietnam (INEV)

 

Ghi chú:  Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế.