VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC - AUSTRALIA (2)
Logout
HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC - AUSTRALIA (2)

AUSTRALIAN WATER

ASSOCIATION

---------------------------

Hội thảo nâng cao năng lực các công ty cấp nước 

Ngày: 7 Tháng 11, 2.00pm-4.30pm

Địa điểm: Trung tâm triển lãm Sài Gòn, phòng 2 lầu 3.

 

Với hỗ trợ của Ban hợp tác ngành nước Úc, Hội nước Úc và Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trình bày kết quả của Chương trình nâng cao năng lực các công ty cấp nước và tọa đàm về chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ nâng cao năng lực các công ty cấp nước Việt Nam. Hội thảo mang đến cơ hội lắng nghe kinh nghiệm của các công ty tham gia vào chương trình, bao gồm:

• Son La Water Company – Cairns Regional Council Water & Waste

• Saigon Water Corporation – Seqwater

Binh Duong Water Company – Westernport Water

Phu Tho Water Company – Coliban Water

Hue Water Company – Western Australia Water Corporation

Trong hội thảo, các công ty sẽ chia sẻ kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình 2 năm qua theo 2 chủ đề chính (Quản lý tài sản và Lập kế hoạch cấp nước an toàn), đồng thời khán giả cũng có cơ hội tham gia vào cuộc thảo luận về những bài học rút ra và những công cụ áp dụng trong việc nâng cao năng lực công ty.

 

 TIME SESSION  LEAD SPEAKER 
 2:00 - 2:05 Giới thiệu và chào mừng Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch, Hội Cấp thoát nước Việt Nam
 2:05 - 2:10 Chào mừng Bà Marian Neal, Ban Hợp tác ngành nước Úc
 2:10 - 2:20 Bối cảnh chương trình tại Việt Nam do Hiệp hội nước Úc thực hiện  Jonathan McKeown, Hiệp hội nước Úc

Paul Smith, Hiệp hội nước Úc

 2:20 - 3:05 Chủ đề 1 – Công cụ, các cách tiếp cận và kinh nghiệm trong nâng cao năng lực quản lý tài sản Các công ty Úc và Việt Nam tham gia chương trình
 3:05 - 3:50 Chủ đề 2 – Công cụ, các cách tiếp cận và kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng lập kế hoạch cấp nước an toàn và quản lý rủi ro chất lượng nước Các công ty Úc và Việt Nam tham gia chương trình
 3:50 - 4:00 Giải lao  
 4:00 - 4:30 Thảo luận và bước tiếp theo
Khán giả tham dự sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và tham gia thảo luận đề xuất các bước tiếp theo của chương trình
Tất cả
 4:30pm Kết thúc