VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC - AUSTRALIA (1)
Logout
HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC - AUSTRALIA (1)

AUSTRALIAN WATER

ASSOCIATION

Vietwater’18: Hi tho v Bình đng gii trong ngành nước

Ngày: Thứ Năm, 8 Tháng 11, 2.00pm – 4.45pm

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Phòng họp 2, lầu 3

Diễn giả: Chính phủ Úc, Chính phủ Việt Nam, Ban hợp tác ngành nước Úc, Hiệp hội nước Úc, Hội cấp thoát nước Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng ANZ, Đông Tây hội ngộ.

 

Đăng ký: Để đăng ký tham dự hội thảo, vui lòng liên hệ Ms An Nguyễn của Hiệp hội nước Úc tại [email protected]

Mục đích hội thảo:

Mục đích của Hội thảo này là chia sẻ những kinh nghiệm và hoạt động nhằm hỗ trợ bình đẳng giới trong ngành nước. Đại biểu tham dự sẽ có cơ hội nghe từ các diễn giả là nam giới và nữ giới đến từ ngành nước Úc và Việt Nam về những hoạt động và cách tiếp cận của họ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành nước Úc, Việt Nam và quốc tế. 

Đây là hội thảo lần thứ 3 trong khuôn khổ chương trình Channeling Change của Hiệp hội nước Úc, lần đầu tổ chức tại Vietwater’17 và lần thứ hai tại Ozwater’18.

Kết quả mong đợi từ hội thảo:

  - Mạng lưới phụ nữ ngành nước

- Đề cao tiếng nói cho phụ nữ trong việc đưa ra quyết định và vai trò lãnh đạo thông qua nâng cao kiến thức, thảo luận,           định hướng về các kỹ năng và cơ hội phát triển sự nghiệp.

- Hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành nước Việt Nam

- Điều phối mạng lưới hỗ trợ và đào tạo phát triển kỹ năng cho phụ nữ làm kinh doanh trong ngành nước Việt Nam

 

 TIME SESSION   LEAD SPEAKER
Phần 1: Chào mừng và tuyên bố lý do
 2.00pm Bối cảnh chung và lý do của hội thảo  Ông Jonathan McKeown, Giám đốc điều hành, Hiệp hội nước Úc
Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch, Hội cấp thoát nước Việt Nam
 2.10pm Chào mừng và khái quát về Chương trình phát triển vai trò lãnh đạo cho phụ nữ của Chính phủ Úc  Bà Karen Lanyon, Tổng lãnh sự Úc tại Việt Nam, Chính phủ Úc
 2.20pm Chào mừng và khái quát về Các tiếp cận của chính phủ bang NSW trong thúc đẩy bình đẳng giới  Niall Blair, Minister for Regional Water, NSW Government
 Phần 2: Kính nghiệm và chiến lược trong bình đẳng giới trong bối cảnh tại Việt Nam 
 2.25pm Trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 2.40pm Thực tiễn về lồng ghép bình đẳng giới trong chính sách và quy định của Việt Nam Ms Hoàng Thị Thu Huyền, Cục Bình đẳng giới, Bộ Lao động, thương binh và xã hội 
 2.55pm Phụ nữ kinh doanh trong lĩnh vực nước chia sẻ câu chuyện đi đến thành công  TBC
 3.10pm Cải tiến công nghệ và ảnh hưởng đối với trao quyền cho phụ nữ trong dự án PSI   East Meet West (TBC)
 3.25pm Kết luận lại những thách thức chính và cơ hội hợp tác tại Việt Nam   Ông Jonathan McKeown, Giám đốc điều hành, Hiệp hội nước Úc
 3.35pm Giải lao  
 Phần 3: Kính nghiệm và chiến lược trong bình đẳng giới trong bối cảnh tại Úc
 3.45pm Cách tiếp cận của chính phủ bang Victoria trong trao quyền phụ nữ – động lực thúc đẩy và những thành công Brett Stevens, Phòng thương mai Úc tại Châu Á
 3.55pm Chiến lược về giới của Ban Hợp tác ngành nước Úc Dr Marian J. Neal – Ban hợp tác ngành nước Úc
 4.05pm Phát biểu từ một phụ nữ làm chủ doanh nghiệp tại Úc  Bà Agatha Walczuk, Công ty Infinite Water