VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO NƯỚC HCM
Logout
HỘI THẢO NƯỚC HCM

 

VIETWATER 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE 

HO CHI MINH

HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC VIETWATER 2019 TẠI HỒ CHÍ MINH

Chủ đề: “Ngập úng đô thị _Thực trạng và Giải pháp”

 

Ngày 2:   Sáng ngày 7 tháng 11, 2019.

Địa điểm:         Phòng Hội thảo, Tầng 3, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn

Đơn vị tổ chức:              Informa Markets| UBM

Chủ trì bởi:      Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

Hỗ trợ bởi                Bộ Xây dựng Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

08:30 - 09:00   Đăng ký

09:00 - 09:05   Phát biểu khai mạc

                        Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam

09:05 - 09:10   Phát biểu khai mạc

                        PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VWSA

09:10 - 09:25   Thực trạng thoát nước và ngập úng đô thị tại Việt Nam và một số giải pháp cơ bản

                              Đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

09:25 - 09:40   Thực trạng và giải pháp chống ngập tại HCM

                        Đại diện từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TPHCM

09:40 - 09:55   Quy hoạch thoát nước và chống ngập

                        Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam

09:55 - 10:10   Một số giải pháp thoát ước và chống ngập úng cho đô thị thông minh

                        GS. TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Khoa học Kỹ thuật môi trường IESE, Trường Đại 

                        học Xây dựng - Trưởng ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam.

10:10 - 10:25   Kinh nghiệm về giải quyết ngập úng Đô thị từ Đông Nam Á

                        Đại diện phát biểu từ Đông Nam Á

10:25 - 10:40   Tea break

10:40 - 10:55   Kinh nghiệm giải quyết ngập úng Đô thị của Nhật Bản 

                        Đại diện Cục quản lý thoát nước Osaka Nhật Bản

10:55 - 11:10   Kinh nghiệm của Châu Âu trong việc kiểm soát ngập úng đô thị

                        Đại diện phát biểu từ Châu Âu

11:10 - 11:25  Gỉai pháp quản lý tích hợp tuần hoàn nước cho đô thị - Tình huống nghiên cứu từ South East 

                       Water Utility

                       Ông Dan Sullivan - Tổng Gíam Đốc South East Water Utility - Ban điều hành Hiệp hội Nước Úc

11:25 - 12:00  Thảo luận

                        Điều phối: PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

                        GS. TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

12:00               Kết thúc Hội thảo

Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế.

Lưu ý: Hội thảo quốc tế có giới hạn chỗ ngồi và chỉ dành cho khách đăng ký trước và được mời. Vui lòng liên hệ Mr. Matt Tran qua email: [email protected] hoặc Ms. Đào ([email protected] ) để nhận được thư xác nhận tham dự Hội thảo