Thông Cáo Báo Chí
Informa
Thông Cáo Báo Chí
Date
Title
   
10 July 2017 VIETWATER 2017: 90% Booth Spaces Booked by Leading Water Companies    read
11 April 2017   84% of the total number of participating companies generated sales leads at VIETWATER 2016    read
 29 Oct 2018
  VIETWATER 2018 - Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành nước tại Việt Nam sẽ trở lại vào tháng 11    read
 29 Oct 2018   VIETWATER 2018 - Hành trình xanh hóa đô thị và công nghiệp tại Việt Nam    read
29 Oct 2018 VIETWATER 2018 và sự xuất hiện lần đầu tiên của các sản phẩm tân tiến về công nghệ xử lý chất thải và môi trường    read