Liên Hệ
Informa
Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ho Chi Minh Office

Te: +84 28 3622 2588 (Ext. 128)

Contact: Ms Daisy Luong

Email: [email protected]

Hanoi Office

Tel: +84 24 6294 3860

Contact: Ms Vicky Vu

Email: [email protected]

Internaltional Sales Enquiries

Tel: +603 9771 2688

Contact: Ms Vicky Tan

Email: [email protected]


Technical Seminar:
Ms. Oanh Luong
Tel: 028 3622 2588 (Ext. 128)
Email: [email protected]


Other concurrent Events:
Ms. Dung Hoang
Tel: 024 6655 3098
Email: [email protected]