Liên Hệ
Informa
Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐẶT GIAN HÀNG

VIỆT NAM

HO CHI MINH OFFICE

Ms. Linna Nguy

Tel: +84 28 3622 2588 (ex.t 140)

Email: [email protected]

 

HANOI OFFICE

Ms. Vicky Vu

Ms. Sarah Hoang

Tel: +84 24 6294 3860

Email: [email protected]

[email protected]

 

KHU VỰC CÒN LẠI

Ms Vicky Tan

Ms. Haza Tukimin

Tel: +603 9771 2688

Email: [email protected]

[email protected]

 

THAM QUAN

Ms. Jenny Tran

T: +84 28 3622 2588 (ext. 176)

E: [email protected]

 

LOGISTICS & HẬU CẦN

Mr. Victor Nguyen

T: +84 28 3622 2588 (ext. 135)

E: [email protected]