Huyện Phú Giáo: Hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%

  15/08/2021

Đến nay, toàn huyện Phú Giáo có 24.977 hộ/24.977 hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia theo quy định là 18.025 hộ/24.977 hộ, đạt tỷ lệ 72,16%. Trong đó, số hộ dân trên toàn huyện sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung là 12.410 hộ/24.977 hộ, đạt tỷ lệ 49,68%. Cụ thể, khu vực nông thôn có 8.982 hộ/20.864 hộ, đạt tỷ lệ 43,05%; khu vực đô thị có 3.428 hộ /4.113 hộ, đạt tỷ lệ 83,34%.

Ngoài ra, số hộ sử dụng nước đóng chai, đóng bình đã qua xử lý đạt chuẩn theo Bộ Y tế là 5.615 hộ/24.977 hộ, đạt tỷ lệ 22,48%.

Nguồn: baobinhduong.vn

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum