Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030

  05/04/2022

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn: baothaibinh.com.vn

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum