Cân đối, đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô 2022

  08/12/2021

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết, đến nay tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Đồng thời, việc tính toán, cân đối nước trong năm 2022 được xếp theo thứ tự, trong đó ưu tiên lượng nước cấp sinh hoạt trong mùa khô.

Cân đối, đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô 2022
Nhà máy thủy điện Bắc Bình.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý và vận hành 15 công trình cấp nước (CTCN), sử dụng nguồn nước thô từ các công trình thủy lợi và thủy điện. Bao gồm CTCN Hồng Thái, Sơn Lâm (huyện Bắc Bình); CTCN Trung tâm huyện lỵ Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Hồng Liêm, Đông Giang và Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc); CTCN Thuận Nam, Ba Bàu, Mương Mán (Hàm Thuận Nam);  CTCN Tân Nghĩa, Tân Xuân, Tân Thắng, Sông Phan (Hàm Tân) và CTCN Suối Kiết (Tánh Linh).

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi cho biết, kết quả cấp nước sinh hoạt năm 2021 toàn tỉnh là 38,15 triệu m3, đạt 80% kế hoạch, tăng 3 triệu m3 so cùng kỳ. Về kế hoạch sử dụng nước thô và cấp nước sinh hoạt mùa khô năm 2022, công ty xây dựng kế hoạch cấp nước vào mùa khô cho các nhà máy nước sinh hoạt từ các hệ thống công trình thủy lợi, với lượng nước tại đầu mối 63,08 triệu m3. Để thuận lợi cho việc tính toán cân đối nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô năm 2022, hiện các nhà máy nước đang đăng ký nhu cầu sử dụng nước, tiến hành ký hợp đồng cung cấp nước theo quy định.

Theo ông Lương Đăng Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, để chuẩn bị cho việc cấp nước sinh hoạt mùa khô năm 2022, trung tâm đang tiếp tục kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, đường ống. Qua đó, không để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn cấp nước kéo dài trên phạm vi rộng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Mặt khác, vận hành cấp nước sinh hoạt cho nhân dân hết khả năng đáp ứng của từng CTCN. Trung tâm cũng tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận đảm bảo lưu lượng nước qua các đồng hồ mua nước theo hợp đồng đã ký kết để bổ sung nguồn nước cho các khu vực thiếu tại khu vực Hàm Liêm thuộc Nhà máy nước (NMN) Thuận Bắc và khu vực Sơn Mỹ từ NMN La Gi.

Song song, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình, gồm tuyến ống chuyển tải D200mm từ NMN Tân Thắng về Sơn Mỹ. Nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến nối mạng xã sông Lũy, huyện Bắc Bình; nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Mở mạng tuyến ống cấp nước bổ sung cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh…

Lãnh đạo trung tâm kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến đối với Nhà máy thủy điện Bắc Bình và thủy điện Đan Sách về việc xả nước định kỳ, ổn định cho NMN Sơn Lâm và NMN Đông Giang hoạt động cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là trong mùa khô năm 2022 sắp đến. Song song, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT khẩn trương thi công hoàn thành việc di dời và bàn giao hạng mục tuyến ống của CTCN Mương Mán theo giấy phép thi công. Qua đó, để đảm bảo cấp nước cho người dân khu vực dự án trong mùa khô năm 2022. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận ưu tiên đảm bảo nguồn nước thô cho các NMN hoạt động ổn định cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân theo nhu cầu trung tâm đã đăng ký hàng năm. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận đảm bảo lưu lượng cung cấp qua các thủy kế mua nước theo lưu lượng và áp lực như đã ký kết nhất là trong mùa khô sắp đến…

Nguồn: www.baobinhthuan.com.vn

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum