HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM 2022

  15/09/2022

Thời gian: Ngày 10 tháng 11, 2022.

Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng 2, Trung Tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Tp.HCM

Đơn vị tổ chức: Informa Markets Việt Nam phối hợp với Mạng lưới các nhà Khoa học và Công nghệ Đông Nam Á

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Chương trình ngày 2 – 10/11/2022

Thời gian Nội dung Diễn giả
8:00 – 8:45 Đăng ký đại biểu
Phát biểu chào mừng
9:00 – 9:05 Phát biểu chào mừng Ông Tee Boon Teong, Tổng Giám Đốc, Informa Markets Việt Nam
Phiên 1: Quản trị nước thông minh hướng đến phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
9:05 – 9:35 Tiềm năng và Thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước ở Việt nam Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi Trường
9:35 – 10:05 Cấp thoát nước bền vững và thông minh Đại diện Đại học Xây Dựng
9:35 – 10:05 Chính sách khoa học công nghệ thực hiện mục tiêu giảm phát thải nhà kính ở Việt Nam Đại diện Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN
10:05 – 10:35 Nghỉ giải lao
10:35 – 11:00 Công nghệ có thể hỗ trợ cải thiện khả năng thích ứng của ngành nước như thế nào trong điều kiện biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ ngành nước Úc. Bà Sally Armstrong,Trưởng ban Chương trình Hợp tác quốc tế và công nghiệp, Hội Nước Úc
11:00 – 11:30 Giải pháp mới trong mô phỏng quản trị hệ thống nước và nông nghiệp tích hợp Đại diện Đại học Southampton UK/ Chủ nhiệm Dự án iWASH Vietnam
11:30 – 12:00 Trao đổi và kết luận Phiên 1
Phiên 2: Công nghệ nước 4.0
13:00 – 13:30 Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành nước: Cơ hội và thách thức Đại diện tổ chức GWP-SEA
13:30 – 14:00 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong quản lý TNN Đại điện Viện VinAI, Tập đoàn Vingroup
14:00 – 14:30 Giải pháp công nghệ tích hợp và mô phỏng dữ liệu lớn trong bài toán dự báo tài nguyên nước và vận hành hồ chứa ở Việt Nam Đại diện Đại học Houston, Texas, Hoa kỳ/Chủ nhiệm dự án Glorious/Aquawatch Vietnam
14:30 – 15:00 Giải pháp quan trắc nước thông minh Đại diện Viện tích hợp Hệ thống
15:30 – 16:00 Công nghệ xử lý nước thải và tái sử dụng nước thế hệ mới Đại diện Doanh nghiệp
16:00 – 16:30 Trao đổi & thảo luận
16:30 – 16:40 Tổng kết & Phiên bế mạc ngày 2

* Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC   

 

 

 

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum