tài nguyên

Quản lý sử dụng nước hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững

Nước là nguồn tài nguyên có hạn và dễ bị tổn thương. Phát triển và quản lý nước phải dựa...

Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vùng núi Thanh Hóa

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum