Sự kiện ngành nước

Nâng cấp dịch vụ, mở rộng thị trường cấp nước sạch ở nông thôn

Năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN&PTNT) tiếp tục đầu tư mở...

Địa Điểm Tổ Chức

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum