quy hoạch cấp nước

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Ngày 31/12, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang công bố Quyết định 287 ngày 2/3/2021 của...

Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum