Nhà máy nước sạch Hà Vinh

Hiệu quả của Nhà máy cấp nước sạch Giáo xứ Kẻ Rừa

Nguồn nước ngầm bị nhiễm đá vôi không thể dùng ăn uống, suốt bao đời nay người dân xã Hà...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum