miền núi

Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vùng núi Thanh Hóa

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến công tác quản lý, siết chặt việc cấp Giấy phép...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum