kinh tế xanh

Kinh tế xanh sẽ là tiền đề để phát triển bền vững

VTV.vn - Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum