hệ thống nước sạch

Điện Biên Đông (Điện Biên): Đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum