Hải Dương

Kinh Môn (Hải Dương): Hơn 94% số dân được sử dụng nước sạch

Những năm gần đây, các công trình cấp nước ở Kinh Môn được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum