dự án nước sạch

Thừa Thiên – Huế: Đầu tư nhà máy cấp nước sạch cho nhiều xã miền núi

Dự án Nhà máy nước sạch Thượng Long khi đưa vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum