đồng bào

Đầu tư công trình nước sạch phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Kiên Giang đã đầu tư nhiều công trình nước sạch tập trung phục vụ cho các vùng nông thôn,...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum