Điều chỉnh cục bộ

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Ngày 31/12, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang công bố Quyết định 287 ngày 2/3/2021 của...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum