điện rác

Nhà máy điện rác AMACCAO biến rác thải thành tài nguyên quý

Việt Nam với gần 100.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, đang sử dụng công nghệ chôn lấp lạc...

PECC2 ký ghi nhớ hợp tác đầu tư điện sinh khối và điện rác

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum