công trình nước sạch

Sớm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư đấu nối, nâng cấp công trình nước sạch nông thôn

Chiều 14-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về xây...

Điện Biên Đông (Điện Biên): Đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum