công trình cấp nước

Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vùng núi Thanh Hóa

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến công tác quản lý, siết chặt việc cấp Giấy phép...

Yên Bái: Nhiều giải pháp đưa nước sạch về với người dân nông thôn

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum