Chiến lược quốc gia

Yên Bái: 91% người dân nông thôn đươc sử dụng nước hợp vệ sinh

Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện tốt...

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum