cấp nước sạch

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp...

Khẩn trương xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch từ Hồ Cầu Mới cho người dân

View more 

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn: Cần sự phối hợp đồng bộ

View more 

Thừa Thiên – Huế: Đầu tư nhà máy cấp nước sạch cho nhiều xã miền núi

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum