an ninh nguồn nước

Bảo đảm an ninh nguồn nước tại Vĩnh Phúc

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch tăng nhanh, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các giải pháp...

Nghệ An: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước sinh hoạt

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum