Technical Seminar
Technical Seminar

VIETWATER 2017 TECHNICAL SEMINAR 

DIỄN ĐÀN NGÀNH NƯỚC VIETWATER 2017

Venue              : Technical seminar room 1, Ground floor, Hall A1 – SECC.

Địa điểm         : Phòng hội thảo số 1, Tầng trệt, Nhà triển lãm A1 -  SECC.