Supporting Publications
Logout
Supporting Publications

MEDIA PARTNERS
Vietwater welcomes all media houses from print to online, trade publications, news portals & blogs, PR & Digital agencies who are interested in partnering with our exhibition & conference. In return, we offer extensive mileage through our online and off-line network and at the event, logo visibility via our marketing collaterals wherever possible, and provide you with fantastic brand exposure among thousands of professionals, thinkers, leaders and doers in renewable energy and energy efficiency industries. For further information or specific questions regarding becoming a Media Partner, please contact Ms. Jolly Phan at [email protected] HERE ARE SOME OF OUR MEDIA PARTNERS

 

    Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam - báo in và trang thông tin điện tử tapchicapthoatnuoc.vn là kênh truyền thông chính thức của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tạp chí ra đời từ năm 1998, qua 20 năm trưởng thành, Tạp chí đã và đang ngày càng được đầu tư, phát triển với nội dung ngày càng phong phú, phản ánh chân thực, kịp thời hoạt động của Hội, kết nối các hội viên, Cung cấp các thông tin về chính sách của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn nước; Quảng bá nhân rộng các mô hình tiên tiến, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. 
Đồng hành cùng Vietwater từ những ngày đầu tiên, Tạp chí đã trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông đắc lực cho sự kiện Triển lãm - Hội nghị lớn nhất về ngành nước Việt Nam.
    Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam thành lập từ 1998. Tạp chí hoạt động trong lĩnh vực Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp. Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ Môi trường và ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng làm suy thoái môi trường...Tạp chí đã và đang trở thành người bạn đồng hành cùng giới chuyên gia, nhà khoa học về môi trường, đô thị, khu công nghiệp trên toàn quốc. 

Xem website: www.moitruongvadothi.vn
    Asian Water is published by SHP Media Sdn Bhd, a veteran in the publishing industry in Asia. Now more than ever, Asian Water has committed itself to excellence. Asian Water enables you to reach an audience of more than 7,000 industry professionals throughout Asia who read the new product announcements, company news, feature articles and case studies. After 29 years in publication, Asian Water has garnered an excellent reputation for high quality editorial content that is well regarded by industry professionals. Asian Water continues to be an unbeatable source of the very information that Asia's water professionals are keen to read about. Regional news, country focuses, technology updates, product information, case studies, market trends and coverage of exhibitions and conferences.

View website: http://www.asianwater.com.my/