An error has occurred. An error has occurred.

Text/HTML

 

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN:

K1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải (13/10/2020)
K2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước (16/10/2020)

Thời gian: 9:00 - 11:30 (GMT +07:00, giờ Việt Nam)
Chi phí tham dự: 700.000 VND/Khóa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt


I. KHÓA 1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải 
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 13.10.2020
Chương trình: 

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải (XLNT)
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các Nhà máy XLNT ở các đô thị Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh

9:35 - 9:40

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 1 về Công nghệ XLNT

9:40 - 9:55

Các Nhà máy XLNT tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:10

Xử lý bùn của Nhà máy XLNT
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:10 - 10:15

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Công nghệ XLNT

10:15 - 10:30


Các công trình XLNT quy mô nhỏ, phân tán
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:30 - 10:45

Vận hành và bảo dưỡng Nhà máy XLNT trong điều kiện dịch bệnh COVID-19
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:45 - 10:50

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Vận hành và Bảo dưỡng Nhà máy XLNT

10:50 - 11:05

Công nghệ đo lường, điều khiển, giám sát tại Nhà máy XLNT
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:05 - 11:20

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Nhà máy XLNT và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh,  Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:20 - 11:25

Tổng kết và Bế mạc
GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

II. Khóa 2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 16.10.2020
Chương trình:

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước mặt
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước ngầm
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:35 - 9:40

Học viên trả lời Quiz 1 về Công nghệ xử lý nước

9:40 - 9:55

Xử lý nước rửa lọc và bùn cặn
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:15

Vận hành và Bảo dưỡng Trạm bơm, Mạng lưới truyền dẫn và phân phối nước; Quản lý nước không doanh thu
Giảng viên: ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

10:15 - 10:20

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Vận hành và Bảo dưỡng hệ thống cấp nước

10:20 - 10:35

Hệ thống điều khiển, tự động hóa, giám sát hệ thống cấp nước
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

10:35 - 10:50

Kiểm soát chất lượng nước; Cấp nước an toàn; Ứng phó sự cố về chất lượng nước
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:50 – 10:55

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Kiểm soát chất lượng nước

10:55 - 11:15

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Hệ thống cấp nước và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:15 - 11:20

Tổng kết và Bế mạc
Điều phối & Dẫn chương trình tập huấn: GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

*QUYỀN LỢI:
+) 500.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 29/09/2020
+) 600.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 06/10/2020
+) 700.000 VND 
khi thanh toán học phí trước ngày 12/10/2020

*QUYỀN LỢI KHÁC KHI THAM DỰ:
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí 2 khóa học
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí học theo nhóm từ 3 người trở lên

*THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG​

Tài khoản số: 115 00000 1728
Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội
Nội dung CK: [Mã khóa học]-[HọTên]-[số di động] 
Trong đó, mã khóa học:
+ [K1] Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải
+ [K2] 
Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước 
+ [K3] 
Khi đăng ký cả 2 khóa học

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị Dung đăng ký khóa học K1: VH&BD các công trình của Nhà máy XLNT, vui lòng ghi như sau:
"K1-nguyenthidung-0785252123"

*VỀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:


VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (IESE), TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Viện KHKTMT là một trong những đơn vị tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường mạnh, lâu đời nhất ở Việt Nam. Tiền thân của Viện là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), thành lập từ 1989. Năm 2007, Viện KHKTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Năm 2014, Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP.
Hoạt động chuyên môn:
• Đào tạo, tập huấn chuyên ngành, tham gia đào tạo sau đại học, đại học;
• Nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường;
• Điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường;
• Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, lắp đặt và cải tạo các hệ thống cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, thông gió, điều hòa không khí, kiểm soát ô nhiễm môi trường...  

 

*DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC:

GS.TS Nguyễn Việt Anh
Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam; Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng​

ThS Trần Văn Dương
Kỹ sư Cấp Thoát nước - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

ThS Vũ Mạnh Cường 
ThS. Điều khiển -Tự động hóa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT.

 

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

MS. DUNG VŨ (VICKY)
Điện thoại: 024 6294 3860

Email: [email protected]

Text/HTML

VIETWATER 2019 – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ NGÀNH NƯỚC TẠI VIỆT NAM SẼ TRỞ LẠI HÀ NỘI

Sự kiện VIETWATER đánh dấu phiên bản lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội – mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm và công nghệ tân tiến của ngành nước đến gần hơn với khách hàng khu vực các tỉnh phía Bắc. Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước tại Việt Nam – VIETWATER 2019 tại Hà Nội, sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26 tháng 07 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (ICE). Sự kiện vinh dự nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) - đơn vị chủ trì và sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng, dưới sự tổ chức của đơn vị công ty Informa Vietnam.

Đồng hành cùng ngành nước tại Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng đô thị hóa mạnh mẽ hiện tại đòi hỏi sự phát triển đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng kỹ thuật trong hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Mục tiêu mà ngành nước đặt ra, đến năm 2025, từ 95% đến 100% dân cư được cấp nước sạch, tỷ lệ thất thoát nước sạch ở đô thị phải dưới 15%; hệ thống thoát nước phải phục vụ hơn 70% diện tích đô thị, từ 20% - 50% lượng nước thải được thu gom xử lý; 80% lượng nước thải ở các làng nghề được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi trở lại với môi trường.

VIETWATER sau 10 năm đồng hành cùng ngành nước Việt Nam đã trở thành sự kiện uy tín thường niên, mang đến cho khách tham quan cơ hội tiếp cận với các công nghệ, thiết bị và phương án xử lý hiệu quả của ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải và mong muốn sẽ đem đến nhiều hơn nữa cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho khu vực phía Bắc. 2019 là năm đầu tiên VIETWATER được đồng tổ chức ở hai thành phố Hà Nội và TP.HCM, đánh dấu chặng đường 11 năm đồng hành cùng ngành nước Việt Nam.

Nổi bật với nhóm gian hàng quốc tế

VIETWATER 2019 tại Hà Nội mang đến tổng diện tích triển lãm hơn 3,500 mét vuông với sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc,… Sự kiện năm nay hy vọng sẽ chào đón hơn 7,000 khách tham quan - các chuyên gia đầu ngành, cùng nhiều hiệp hội và tổ chức đến tham quan và mở rộng hoạt động kết nối giao thương, là nơi cập nhật được các sản phẩm, công nghệ và giải pháp quản lý tân tiến nhất phục vụ trong ngành nước. Trong đó, tiêu biểu là các sản phẩm: thiết bị khử muối, tách nước, thủy lợi, thiết bị cấp thoát nước, quản lý chất thải môi trường, phụ kiện lọc nước và thoát nước,…

Qua nhiều năm, VIETWATER 2019 tại Hà Nội đã khẳng định được uy tín của triển lãm khi số lượng đơn vị triển lãm quay lại qua các năm gia tăng, với những thương hiệu lớn như Tsurumi, Goshu Kohsan, JFE, Organo, Metawater, Kobelco, HCP Pump, SENA Pump, Vina Pump, Sơn Hà, Nhật Anh, VUCICO, ARK, THANG LONG P&T, Toàn Á, Vontron, Turbowin, Cheonsei, Công Thành/Envitech, Hành Trình Xanh, WarmGroup, Shinyi Valves, HUBICO,... và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước khác.

Bên cạnh đó, sự kiện còn đem đến sự hiện diện của 4 nhóm gian hàng quốc tế gồm: Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc.

Cơ hội cập nhật các kiến thức chuyên ngành

Không chỉ thu hút khách tham quan bởi hàng loạt danh mục sản phẩm trưng bày với nhiều thương hiệu lớn, VIETWATER 2019 hứa hẹn còn là diễn đàn kiến thức rộng lớn, là nơi cung cấp các chương trình hội thảo và những chương trình trình diễn công nghệ mãn nhãn.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 07 năm 2019, với sự ủng hộ nhiệt tình của các Bộ ban ngành và nhiều đối tác trong và ngoài nước. Chương trình dưới sự chủ trì của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và hỗ trợ tích cực từ phía Bộ Xây dựng Việt Nam, hội thảo nhận được sự tham gia tham luận của nhiều diễn giả nổi tiếng và kinh nghiệm trong ngành đến từ Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, và một số đại diện doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến hoạt động “Hội thảo kỹ thuật ngành nước”. Đây chính là không gian để các nhà triển lãm hàng đầu mang đến những bài thuyết trình và giới thiệu sản phẩm thú vị và sinh động, mang tính ứng dụng cao – đem đến cho khách tham quan cái nhìn khái quát về các công nghệ khi đưa vào quá trình vận hành thực tiễn.

Đón chờ sự trở lại của VIETWATER 2019

Thành công thể hiện ở những con số ấn tượng từ VIETWATER 2018 với 14,531 khách tham quan với nhiều đoàn khách đến từ các đơn vị cung ứng, nhà sản xuất, đơn vị thi công của ngành nước. Trong đó, 93% khách tham quan cảm thấy hài lòng sau khi tham dự triển lãm chính là động lực cho sự phát triển của phiên bản lần thứ 10 của sự kiện.

Triển lãm quốc tế hàng đầu về Ngành cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý chất thải – VIETWATER 2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 07 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (ICE), Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết về triển lãm VIETWATER 2019 tại Hà Nội, vui lòng truy cập website: www.vietwater.com

-          Hết -

Thông tin thêm:

Tổng quan về VIETWATER 2019

Tên triển lãm: Triển lãm Quốc tế Hàng đầu về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam – VIETWATER 2019 tại Hà Nội

Địa điểm:             Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (ICE)

Địa chỉ:                  91 Trần Hưng Đạo, Hoàn KIếm, Hà Nội

Ngày:                    24 – 26 tháng 07 năm 2019 (Thứ Tư – Thứ Sáu)

Thời gian:            09:00 giờ – 17:00 giờ

 

Về Triển lãm VIETWATER 2019

Hướng đến phát triển ngành nước, Triển lãm Quốc tế Hàng đầu về ngành Cấp thoát nước và Xử lý Nước thải tại Việt Nam – VIETWATER được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 tại Hà Nội. Đây là sự kiện thương mại ngành nước duy nhất, được chủ trì bởi Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) và hỗ trợ bởi Bộ Xây Dựng Việt Nam (MOC). VIETWATER cũng nằm trong chuỗi triển lãm ngành nước và xử lý nước, do công ty UBM Asia - đơn vị tổ chức thương mại hàng đầu tại Châu Á, tổ chức với các triển lãm: ASIAWATER, Myanmar Water, Thai Water và Water Philippines.  

VIETWATER 2019 được tổ chức bởi UBM, vừa sáp nhập với Informa vào tháng 6 năm 2018 trở thành tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu về dịch vụ thương mại điện tử B2B và đơn vị tổ chức sự kiện B2B lớn nhất trên toàn thế giới.

 

Liên hệ truyền thông:

Cô Trần Hạnh Di – Ms. Daphne Tran

Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng và Hội Thảo

Informa Markets Vietnam

Liên hệ: +84 28 3622 2588 (Ext: 120)

Email: [email protected]

 

 

 

 

Text/HTML

Text/HTML

 

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN:

K1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải (13/10/2020)
K2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước (16/10/2020)

Thời gian: 9:00 - 11:30 (GMT +07:00, giờ Việt Nam)
Chi phí tham dự: 700.000 VND/Khóa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt


I. KHÓA 1: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải 
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 13.10.2020
Chương trình: 

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải (XLNT)
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các Nhà máy XLNT ở các đô thị Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh

9:35 - 9:40

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 1 về Công nghệ XLNT

9:40 - 9:55

Các Nhà máy XLNT tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:10

Xử lý bùn của Nhà máy XLNT
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:10 - 10:15

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Công nghệ XLNT

10:15 - 10:30


Các công trình XLNT quy mô nhỏ, phân tán
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:30 - 10:45

Vận hành và bảo dưỡng Nhà máy XLNT trong điều kiện dịch bệnh COVID-19
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:45 - 10:50

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Vận hành và Bảo dưỡng Nhà máy XLNT

10:50 - 11:05

Công nghệ đo lường, điều khiển, giám sát tại Nhà máy XLNT
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:05 - 11:20

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Nhà máy XLNT và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh,  Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:20 - 11:25

Tổng kết và Bế mạc
GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

II. Khóa 2: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước
Thời gian: 9:00 - 11:30 Ngày 16.10.2020
Chương trình:

8:30 - 9:00

Đăng nhập vào Khóa tập huấn

9:00 - 9:05 

Phát biểu Khai mạc
Ông BT Tee, Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

9:05 - 9:20

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước mặt
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:20 - 9:35

Các công nghệ xử lý nước mới để cấp cho sinh hoạt với nguồn nước ngầm
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:35 - 9:40

Học viên trả lời Quiz 1 về Công nghệ xử lý nước

9:40 - 9:55

Xử lý nước rửa lọc và bùn cặn
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

9:55 - 10:15

Vận hành và Bảo dưỡng Trạm bơm, Mạng lưới truyền dẫn và phân phối nước; Quản lý nước không doanh thu
Giảng viên: ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

10:15 - 10:20

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 2 về Vận hành và Bảo dưỡng hệ thống cấp nước

10:20 - 10:35

Hệ thống điều khiển, tự động hóa, giám sát hệ thống cấp nước
Giảng viên: ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

10:35 - 10:50

Kiểm soát chất lượng nước; Cấp nước an toàn; Ứng phó sự cố về chất lượng nước
Giảng viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng

10:50 – 10:55

Học viên trả lời câu hỏi Quiz 3 về Kiểm soát chất lượng nước

10:55 - 11:15

Thảo luận: Một số vấn đề thường gặp khi vận hành, bảo dưỡng Hệ thống cấp nước và cách khắc phục
Giảng viên:
GS.TS Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam;  Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng
ThS Trần Văn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật -  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
ThS Vũ Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT

11:15 - 11:20

Tổng kết và Bế mạc
Điều phối & Dẫn chương trình tập huấn: GS.TS Nguyễn Việt Anh – Viện trưởng IESE, Trường Đại học Xây dựng, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

*QUYỀN LỢI:
+) 500.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 29/09/2020
+) 600.000 VND khi thanh toán học phí trước ngày 06/10/2020
+) 700.000 VND 
khi thanh toán học phí trước ngày 12/10/2020

*QUYỀN LỢI KHÁC KHI THAM DỰ:
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí 2 khóa học
+) Học phí chỉ còn 500.000 VND/Khóa khi đăng kí học theo nhóm từ 3 người trở lên

*THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG​

Tài khoản số: 115 00000 1728
Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội
Nội dung CK: [Mã khóa học]-[HọTên]-[số di động] 
Trong đó, mã khóa học:
+ [K1] Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải
+ [K2] 
Khi đăng ký tham gia khóa học: Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước 
+ [K3] 
Khi đăng ký cả 2 khóa học

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị Dung đăng ký khóa học K1: VH&BD các công trình của Nhà máy XLNT, vui lòng ghi như sau:
"K1-nguyenthidung-0785252123"

*VỀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:


VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (IESE), TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Viện KHKTMT là một trong những đơn vị tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường mạnh, lâu đời nhất ở Việt Nam. Tiền thân của Viện là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), thành lập từ 1989. Năm 2007, Viện KHKTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Năm 2014, Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP.
Hoạt động chuyên môn:
• Đào tạo, tập huấn chuyên ngành, tham gia đào tạo sau đại học, đại học;
• Nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật hạ tầng và môi trường;
• Điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường;
• Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, lắp đặt và cải tạo các hệ thống cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, thông gió, điều hòa không khí, kiểm soát ô nhiễm môi trường...  

 

*DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC:

GS.TS Nguyễn Việt Anh
Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam; Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước; Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng​

ThS Trần Văn Dương
Kỹ sư Cấp Thoát nước - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách kỹ thuật, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

ThS Vũ Mạnh Cường 
ThS. Điều khiển -Tự động hóa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIT.

 

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

MS. DUNG VŨ (VICKY)
Điện thoại: 024 6294 3860

Email: [email protected]

Text/HTML

Co-Located Events

Co-Located Events

Co-Located Events

Co-Located Events

Co-Located Events

Co-Located Events

Text/HTML

 
Contact Us
T : +84 28 3622 2588
F : +84 28 3622 2527
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
 
 
 

Text/HTML

Contact Us
T : +84 8 5401 2718
F : +84 8 5401 2717
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
Our Parnters

Text/HTML

Contact Us
T : +84 8 5401 2718
F : +84 8 5401 2717
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
Our Parnters

Text/HTML

 
Contact Us
T : +84 28 3622 2588
F : +84 28 3622 2527
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
 
 
 

Text/HTML

 
Contact Us
T : +84 28 3622 2588
F : +84 28 3622 2527
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
 
 
 

Text/HTML

 
Contact Us
T : +84 28 3622 2588
F : +84 28 3622 2527
E : [email protected]
Send us the enquiry form
Get the booth

Vietwater help boost your business, grow your customers and get more sales.
Interested to know more!
Join us and book your booth now.

Organised By
 
 
 

Text/HTML

Text/HTML

Our partners

  Hosted by

  Supporting Publications

  Co-organised by

Text/HTML

Our partners

  Hosted by

  Supporting Publications

  Co-organised by

Text/HTML

Text/HTML

Our partners

Strategic Partner

Supporting Publications

 

Text/HTML

Our partners

Strategic Partner

Supporting Publications