Tin ngành

EVN sẵn sàng phục vụ cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân

(Chinhphu.vn) - Nhằm bảo đảm đủ nước và cung ứng điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân...

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San

Xem thêm 

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk

Xem thêm 

Xây mới, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ

Xem thêm 

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn: Cần sự phối hợp đồng bộ

Xem thêm 

Kinh tế xanh sẽ là tiền đề để phát triển bền vững

Xem thêm 

Người dân Hà Tĩnh đón nguồn nước sạch nhờ chương trình của Huda

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum