Tin ngành

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định  2204/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch tổng...

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk

Xem thêm 

Xây mới, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ

Xem thêm 

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn: Cần sự phối hợp đồng bộ

Xem thêm 

Kinh tế xanh sẽ là tiền đề để phát triển bền vững

Xem thêm 

Người dân Hà Tĩnh đón nguồn nước sạch nhờ chương trình của Huda

Xem thêm 

Bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo là trách nhiệm chung của xã hội

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum