Tiêu điểm sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI KINH DOANH” VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM TỪ ANH, ÚC, ĐỨC, SINGAPORE TẠI VIETWATER 2022...

Hội thảo “Phân loại rác tại nguồn và công nghệ tái chế rác thải đô thị – Cơ hội và thách thức”

Xem thêm 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM VIETWATER 2022

Xem thêm 

HỘI THẢO KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ VIETWATER 2022

Xem thêm 

HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM 2022

Xem thêm 

Chương trình kết nối doanh nghiệp @VIETWATER 2021

  10.11.2021
Xem thêm 

Tổng quan chương trình hội thảo

  10.11.2021
Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum