Workshop


Hội thảo Việt-Úc về quản lý chất lượng nước và cải tiến công nghệ 

Úc và Việt Nam cùng đối mặt với nhiều thách thức tương đồng trong việc quản lý nguồn nước an toàn, hiệu quả và bền vững. Chúng ta đang phải trải qua những hình thái biến đổi khí hậu khắc nghiệt như những đợt hạn hán lịch sử, lũ lụt, nước biển dâng và những thách thức liên quan đến xâm nhập mặn. Nước Úc vừa qua giai đoạn 20 năm cải cách trong lịch sử cải cách ngành nước của Úc – chủ yếu là để đối phó với biến đổi khí hậu và những nguy cơ và chi phí gia tăng liên quan đến quản lý chất lượng nước. Đã có rất nhiều khoản đầu tư khổng lồ và nhiều bài học được rút ra từ đó. Nước Úc rất muốn chia sẻ những những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của mình với nước láng giềng phương Bắc – Việt Nam.

Hội thảo này là một trong những hoạt động Hiệp Hội Nước của Úc và Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam phối hợp thực hiện để cùng góp phần nâng cao mối quan hệ và cơ hội hợp tác giữa Úc và Việt Nam. Tại hội thảo này, khán thính giả sẽ được nghe những chia sẻ từ những chuyên gia về nước từ Úc và Việt Nam về lĩnh vực quản lý chất lượng nước, cùng với những công nghệ tiên tiến, chi phí thấp có thể áp dụng được ở những vùng đô thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Việt Nam .

Hội thảo sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm, công cụ và nguồn lực để hỗ trợ việc cấp nước an toàn và áp dụng kế hoạch cấp nước an toàn. Ngoài ra, hội thảo mang lại cơ hội để tham gia vào chương trình ghép đôi với các công ty cấp nước và cơ quan chính phủ của Úc.

Ngày: Thứ 5, 2-4:30pm, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, Phòng 2, Tầng 2.

Thành phần tham gia:

-       Việt Nam: Bộ Xây Dựng, Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, Ngân hang phát triển châu Á, Tổ chức Y tế thế giới,

-       Úc: Công ty cấp nước của Úc, Chính phủ Úc, Hiệp Hội Nước của Úc, Học viện nghiên cứu và phát triển, Chuyên gia về chất lượng nước, Ngân hang ANZ, Bộ Ngoại Giao

Mục đích hội thảo:

o   Thảo luận những cơ hôi để khắc phục những thách thức liên quan đến nước uống tại các khu đô thị, nông thôn và vùng sâu vùng xa Việt Nam

o   Hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong Chương trình Quốc gia về Cấp nước an toàn và thúc đẩy phát triển và áp dụng Kế hoạch cấp nước an toàn. 

o   Trình bày những công nghệ xử lý, phân tích nước tiên tiến và chi phí thấp để hỗ trợ quản lý chất lượng nước uống và quản lý nước thải tại Việt Nam

o   Thảo luận cơ hội nâng cao mối quan hệ hợp tác trong ngành nước giữa Úc và Việt Nam

 

Session

 

Lead Speaker

1:50pm

Có mặt

 

 

2-2:10pm

Chào mừng và giới thiệu

 

Hội cấp thoát nước Việt Nam

 

Chủ tịch Hiệp Hội Nước của Úc

 

Giám đốc ngân hàng ANZ

2:10-2:25

Khung chính sách, quy đinh và đảm bảo chất lượng nước uống tại Việt Nam

 

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Tiến,

Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật

Bộ xây dựng

 

2:25-2:40

Kế hoạch cấp nước an toàn tại Việt Nam, những thành tựu và thách thức ban đầu

 

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

2:40-2:50

Giới thiệu lộ trình cải cách ngành nước của Úc và cách tiếp cận trong quản lý chất lượng nước

 

 

Paul Smith, Hội Nước của Úc

2:50-3:05

Thông tin hữu ích về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn từ 3 công ty cấp nước của Úc

 

Công ty cấp nước Úc (mỗi công ty 5 phút):

 

- Coliban Water, David Sheehan

- Wannon Water, Gary McLay

- Sydney Water, Giang Nguyen

 

3:05-3:25

Giới thiệu công nghệ xử lý nước uống sử dụng màng lọc tiên tiến đến từ Úc

 

Bruce Biltoft

Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu

Evoqua Water Technologies Membrane Systems

 

Salf Free, Brian Shultz

 

3:25-3:35

Tổng quan về những cải tiến mới nhất trong thiết bị phân tích chất lwowngjn ước uống

 

Phil Krasnostein, Giám đốc

Optimos Solutions Australia Pty Ltd

 

3:35-3:45

Giới thiệu về khung chính sách phê chuẩn công nghệ xử lý nước uống tiên tiến

 

Greg Oliver, Giám đốc WaterSecure

3:45-3:55

Những cải tiến trong nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước và phê chuẩn công nghệ

 

Giáo sư Nick Schofield

Giám đốc, UNSW Global Water Institute

3:55-4:15

Tổng quan về phương pháp phân tích trong việc hỗ trợ ứng dụng kế hoạch cấp nước an toàn

 

ALS Global, Bruce Pollard

 

4:15-4:20

Ra mắt chương trình ghép đôi giữa Úc và Việt Nam

 

 

Giám đôc Hội nước Úc

Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam

4:20-5:30pm

Gặp gỡ và trao đổi thông tin giữa các công ty Úc và Việt Nam

 

 

Bối cảnh chung về quản lý chất lượng nước tại Úc

Ngành cấp nước đô thi của Úc đang dần thay đổi để thích nghi với những thách thức về cấp nước trong điều kiện khí hậu biến đổi khôn lường và sức ép gia tăng dân số. Sự phát triển của công nghệ và khoa học, cùng với việc sử dụng đa dạng nguồn nước đang đặt các nhà quản lý nước vào vị thế phải đối mặt với những rủi ro về chất lượng nước. Do đó, đòi hỏi phương thức quản lý và quy định mang tính thích nghi, hợp tác.

Để đối phó với điều này, Úc đã tích cực cải cách cơ chế quản lý và thỏa thuận trong quản lý chất lượng nước trong suốt 15 năm qua – điều này đã dẫn đến rất nhiều tiến bộ trong cơ chế, thể chế chính sách và năng lực quản lý nguồn nước của Úc.  

Sáng kiến về nước (Chương trình cải cách ngành nước của Úc) đòi hỏi các bang của Úc cùng hướng đến một cách tiếp cận thống nhất trong quản lý dựa trên đánh giá rủi ro. Cách tiếp cận này được phản ánh trong Hướng dẫn về tiêu chuẩn nước uống và Hướng dẫn về Tái chế nước, cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc quản lý rủi ro chất lượng nước. Về mặt quản trị và nghiên cứu, Úc đã đầu tư rất nhiều vào việc tìm kiếm công cụ và phương thức để hỗ trợ việc thực thi trong cách quản lý rủi ro đối với chất lượng nước. Nhiều những công cụ và kinh nghiệm này có thể được truyền tải đến Việt Nam và việc hợp tác giữa Hiệp Hội Nước của Úc và Hội Cấp thoát nước Việt Nam góp phần điều tiết việc trao đổi này với ngành nước Việt Nam. 

Năm 2015, mục tiêu chính của Chính phủ Úc và toàn ngành nước của Úc là kiến tạo nhiều thỏa thuận liên chính phủ với Việt Nam để giúp cải thiện các quy định về quản lý và cấp nước an toàn một cách hiệu quả hơn. Ngành nước của Úc rất hoan nghênh sự hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này và chúng tôi luôn khuyến khích các cơ hội thảo luận cho việc hợp tác giữa 2 bên.