International Conference

VIETWATER 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE 
HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC VIETWATER 2017

-------------------
Theme: “Toward Sustainable Water Development - International Experience”
Chủ đề: “Phát triển ngành nước theo hướng bền vững – Bài học kinh nghiệm quốc tế”

Date: 9th November 2017 - 9 tháng 11, 2017. 
Venue: Meeting room 2, 3rd Floor, SECC.
Địa điểm: Phòng hội thảo số 2, Lầu 3, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Hosted by:         Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)

Chủ trì bởi:      Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (Add logo của VWSA)
Supported by:  Ministry of Construction, International Water Association (IWA)
Hỗ trợ bởi:      Bộ Xây Dựng Việt Nam, Hội nước Quốc tế

Please note that the International Conference is open for Management level only & has limited seats. To secure your seats, please contact Ms. Vicky Vu at email: [email protected] to get the confirmation letter.

Lưu ý: Hội thảo quốc tế có giới hạn chỗ ngồi và chỉ dành cho khách đăng ký trước và được mời. Vui lòng liên hệ Ms. Dung (Vicky Vu) qua email: [email protected] để nhận được thư xác nhận tham dự Hội thảo.